Bảng giá nhà ở chung cư khu đô thị Văn Phú - Cập nhập liên tục

BẢNG GIÁ CHUNG CƯ VĂN PHÚ
(HOTLINE 0906.205.887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H675) để xem thông tin chi tiết)

(1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1798-1564 15 - 20 07 Đông - Bắc Tây - Nam 151m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.643 tỷ - -
B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3149-7 B 10 - 15 00 Tây - Bắc Tây - Nam 96.38m2 - 28.01 triệu/m2 - - 2.7 tỷ - -
CT12 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1417-1219 CT12 20 - 25 01 Tây - Nam Đông - Bắc 105m2 - 18 triệu/m2 - - 1.89 tỷ - -
K1 (15)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1288-9 K1 10 - 15 08 Đông - Nam Tây - Nam 93m2 21.613 triệu/m2 22.56 triệu/m2 88.071 triệu 60% 1.294 tỷ 0.804 tỷ 2.098 tỷ
#H1321-1131 K1 10 - 15 08 Tây - Bắc Đông - Nam 93.06m2 21.5 triệu/m2 23 triệu/m2 139.59 triệu 100% 2.141 tỷ -0 tỷ 2.141 tỷ
#H1785-1552 K1 10 - 15 05 Đông - Bắc Đông - Nam 93m2 - 24.19 triệu/m2 - - 2.25 tỷ - -
#H1620-1393 K1 10 - 15 12 Tây - Nam Đông - Bắc 83.24m2 - 22.22 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1737-1504 K1 10 - 15 Tây - Nam Đông - Bắc 83m2 - 22.29 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1787-1554 K1 10 - 15 02 Đông - Bắc Tây - Nam 68m2 - 22.79 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
#H3141-2 K1 15 - 20 Tây - Nam Đông - Nam 55m2 - 31.82 triệu/m2 - - 1.75 tỷ - -
#H1728-1495 K1 15 - 20 15 Tây - Nam Tây - Bắc 67.27m2 - 20.81 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - -
#H1766-1533 K1 15 - 20 14 Đông - Nam Tây - Bắc 58.8m2 - 23.47 triệu/m2 - - 1.38 tỷ - -
#H1563-1339 K1 15 - 20 02 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 0 triệu/m2 22.804 triệu/m2 - 85% 1.55 tỷ 0 tỷ 0 tỷ
#H1741-1508 K1 15 - 20 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 - 22.8 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
#H1802-1568 K1 20 - 25 06 53.48m2 - 25.24 triệu/m2 - - 1.35 tỷ - -
#H1619-1392 K1 20 - 25 06 Tây - Nam Đông - Nam 53.48m2 - 23.37 triệu/m2 - - 1.25 tỷ - -
#H1770-1537 K1 20 - 25 01 Đông - Bắc Tây - Nam 83.24m2 - 22.83 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H1817-1583 K1 6 - 10 06 Tây - Bắc Đông - Nam 54m2 - 25.37 triệu/m2 - - 1.37 tỷ - -
K2 (9)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1761-1528 K2 10 - 15 14 Tây - Bắc Đông - Nam 58.8m2 - 24.83 triệu/m2 - - 1.46 tỷ - -
#H1564-1340 K2 10 - 15 15 Tây - Nam Đông - Bắc 67.27m2 21.302 triệu/m2 25.494 triệu/m2 282 triệu 85% 1.5 tỷ 0.215 tỷ 1.715 tỷ
#H1612-1387 K2 10 - 15 03 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 - 21.33 triệu/m2 - - 1.45 tỷ - -
#H1767-1534 K2 10 - 15 08 Tây - Nam Đông - Bắc 83m2 - 23.01 triệu/m2 - - 1.91 tỷ - -
#H1615-1390 K2 15 - 20 15 Đông - Bắc Đông - Nam 67.27m2 - 22.3 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - -
#H1819-1585 K2 15 - 20 06 Đông - Bắc Tây - Nam 54m2 - 25.19 triệu/m2 - - 1.36 tỷ - -
#H1719-1486 K2 15 - 20 12 Tây - Bắc Đông - Nam 93.06m2 - 23.43 triệu/m2 - - 2.18 tỷ - -
#H1647-1420 K2 20 - 25 01 Tây - Nam Đông - Bắc 93m2 - 23.55 triệu/m2 - - 2.19 tỷ - -
#H1552-1328 K2 20 - 25 Đông - Bắc Đông - Nam 93m2 - 24.73 triệu/m2 - - 2.3 tỷ - -
K3 (10)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1614-1389 K3 15 - 20 06 Đông - Nam Tây - Bắc 53.48m2 - 23.93 triệu/m2 - - 1.28 tỷ - -
#H1772-1539 K3 15 - 20 14 Tây - Bắc Đông - Nam 58.8m2 - 23.81 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - -
#H1769-1536 K3 20 - 25 06 Tây - Nam Tây - Bắc 53.48m2 - 25.24 triệu/m2 - - 1.35 tỷ - -
#H1606-1382 K3 20 - 25 10 Tây - Nam Tây - Bắc 67.97m2 21.568 triệu/m2 23.613 triệu/m2 139 triệu 100% 1.605 tỷ -0 tỷ 1.605 tỷ
#H1677-1449 K3 20 - 25 Tây - Nam Đông - Nam 93m2 - 23.12 triệu/m2 - - 2.15 tỷ - -
#H1607-1383 K3 20 - 25 02 Đông - Bắc Tây - Nam 57.97m2 23.133 triệu/m2 24.15 triệu/m2 59 triệu 100% 1.4 tỷ 0 tỷ 1.4 tỷ
#H1640-1413 K3 20 - 25 04 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 - 23.25 triệu/m2 - - 1.58 tỷ - -
#H1641-1414 K3 20 - 25 05 Đông - Bắc Tây - Nam 83.24m2 - 22.22 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1752-1519 K3 6 - 5 05 Đông - Bắc Tây - Bắc 83.24m2 - 23.19 triệu/m2 - - 1.93 tỷ - -
#H1638-1411 K3 6 - 10 09 Tây - Nam Đông - Bắc 67.97m2 - 22.8 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
Văn Phú Victoria V1 (27)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2805-2106 V1 10 - 15 08 Tây - Bắc Đông - Nam 120m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.1 tỷ - -
#H1704-1471 V1 10 - 15 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H1344-1154 V1 10 - 15 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H675-657 V1 15 - 20 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 17 triệu/m2 - - 2.006 tỷ - -
#H1395-1197 V1 15 - 20 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.5 triệu/m2 - - 1.891 tỷ - -
#H249-249 V1 15 - 20 09 Đông - Nam Bắc 97m2 - 19.35 triệu/m2 - - 1.877 tỷ - -
#H803-735 V1 20 - 25 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.97 triệu/m2 - - 2.2 tỷ - -
#H1192-1013 V1 20 - 25 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H1549-1325 V1 20 - 25 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H1707-1474 V1 20 - 25 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H287-287 V1 20 - 25 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19 triệu/m2 - - 1.843 tỷ - -
#H187-187 V1 25 - 30 08 Tây - Bắc Đông - Nam 119.5m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.211 tỷ - -
#H2156-1868 V1 25 - 30 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H1716-1483 V1 25 - 30 09 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H1756-1523 V1 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 0 triệu/m2 - - 0 tỷ - -
#H579-578 V1 30 - 35 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17 triệu/m2 - - 1.972 tỷ - -
#H687-668 V1 30 - 35 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.183 tỷ - -
#H1542-1318 V1 30 - 35 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H89-89 V1 30 - 35 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H2919-2182 V1 30 - 35 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.67 triệu/m2 - - 2.05 tỷ - -
#H54-54 V1 30 - 35 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.146 tỷ - -
#H1755-1522 V1 35 - 40 12 Đông - Nam Tây - Bắc 69.91m2 - 22.17 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
#H1554-1330 V1 35 - 40 09 Tây - Bắc Đông - Nam 67.7m2 - 21.5 triệu/m2 - - 1.456 tỷ - -
#H1708-1475 V1 6 - 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H278-278 V1 6 - 10 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118.22m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.069 tỷ - -
#H625-620 V1 6 - 10 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.065 tỷ - -
#H688-669 V1 6 - 10 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18 triệu/m2 - - 2.124 tỷ - -
Văn Phú Victoria V2 (29)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2121-1842 V2 10 - 15 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H1789-1556 V2 10 - 15 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.97 triệu/m2 - - 1.84 tỷ - -
#H1003-11 V2 10 - 15 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97.21m2 - 19.59 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H1307-1118 V2 15 - 20 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 19.59 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H275-275 V2 15 - 20 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118.22m2 - 18 triệu/m2 - - 2.128 tỷ - -
#H1163-987 V2 20 - 25 Đông - Nam Đông - Bắc 116m2 - 17 triệu/m2 - - 1.972 tỷ - -
#H766-706 V2 20 - 25 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118.22m2 - 18 triệu/m2 - - 2.128 tỷ - -
#H1353-1162 V2 20 - 25 11 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.183 tỷ - -
#H1831-1597 V2 25 - 30 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.97 triệu/m2 - - 2.2 tỷ - -
#H283-283 V2 25 - 30 10 Tây - Bắc Đông - Nam 105.82m2 - 19 triệu/m2 - - 2.011 tỷ - -
#H1660-1432 V2 25 - 30 11 Đông - Nam Đông - Bắc 118m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.183 tỷ - -
#H1760-1527 V2 25 - 30 05 Đông - Nam Tây - Bắc 113.1m2 - 17.5 triệu/m2 - - 1.979 tỷ - -
#H1049-15 V2 25 - 30 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135.61m2 - 17.6 triệu/m2 - - 2.387 tỷ - -
#H218-218 V2 30 - 35 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135.6m2 - 18.2 triệu/m2 - - 2.468 tỷ - -
#H1624-1397 V2 30 - 35 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17 triệu/m2 - - 1.972 tỷ - -
#H802-734 V2 30 - 35 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18.6 triệu/m2 - - 2.158 tỷ - -
#H59-59 V2 30 - 35 07 Tây - Bắc Đông - Nam 131m2 - 18 triệu/m2 - - 2.358 tỷ - -
#H1963-1728 V2 30 - 35 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 17.53 triệu/m2 - - 1.7 tỷ - -
#H60-60 V2 30 - 35 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19 triệu/m2 - - 1.843 tỷ - -
#H1332-1142 V2 30 - 35 09 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.5 triệu/m2 - - 1.794 tỷ - -
#H1431-1229 V2 35 - 40 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.498 tỷ - -
#H279-279 V2 35 - 40 01 Đông - Nam Tây - Bắc 118.6m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.075 tỷ - -
#H192-192 V2 35 - 40 11 Đông - Nam Bắc 118.6m2 - 19 triệu/m2 - - 2.253 tỷ - -
#H1822-1588 V2 35 - 40 12 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 18.22 triệu/m2 - - 2.15 tỷ - -
#H801-733 V2 35 - 40 02 Tây - Bắc Đông - Nam 119m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.083 tỷ - -
#H1625-1398 V2 35 - 40 08 Tây - Bắc Đông - Nam 126.4m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.212 tỷ - -
#H128-128 V2 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.146 tỷ - -
#H1083-925 V2 6 - 10 07 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18 triệu/m2 - - 2.124 tỷ - -
#H186-186 V2 6 - 10 11 Đông - Nam Bắc 116m2 - 19 triệu/m2 - - 2.204 tỷ - -
Văn Phú Victoria V3 (40)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1310-1121 V3 10 - 15 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 20.21 triệu/m2 - - 1.96 tỷ - -
#H1843-1609 V3 10 - 15 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.53 triệu/m2 - - 2.15 tỷ - -
#H1352-1161 V3 10 - 15 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 20.1 triệu/m2 - - 1.95 tỷ - -
#H511-510 V3 10 - 15 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.2 triệu/m2 - - 2.111 tỷ - -
#H1724-1491 V3 10 - 15 06 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 16 triệu/m2 - - 1.888 tỷ - -
#H1844-1610 V3 10 - 15 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 16.53 triệu/m2 - - 1.95 tỷ - -
#H1358-1167 V3 15 - 20 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.5 triệu/m2 - - 1.794 tỷ - -
#H1216-1037 V3 15 - 20 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 19 triệu/m2 - - 2.242 tỷ - -
#H2180-1882 V3 15 - 20 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H2125-1846 V3 15 - 20 09 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.04 triệu/m2 - - 1.75 tỷ - -
#H2296-1902 V3 15 - 20 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 17.24 triệu/m2 - - 2 tỷ - -
#H1087-929 V3 20 - 25 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H2179-1881 V3 20 - 25 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.5 triệu/m2 - - 1.794 tỷ - -
#H1086-928 V3 20 - 25 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.03 tỷ - -
#H1478-1261 V3 20 - 25 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H522-521 V3 20 - 25 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116.08m2 - 19.5 triệu/m2 - - 2.264 tỷ - -
#H525-524 V3 20 - 25 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.03 tỷ - -
#H181-181 V3 20 - 25 09 Đông - Nam Bắc 97m2 - 19 triệu/m2 - - 1.843 tỷ - -
#H1811-1577 V3 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H598-597 V3 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 105m2 - 19 triệu/m2 - - 1.995 tỷ - -
#H1657-1429 V3 25 - 30 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116.9m2 - 17.2 triệu/m2 - - 2.011 tỷ - -
#H1191-1012 V3 25 - 30 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.07 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1153-17 V3 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97.21m2 - 19.03 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1253-8 V3 25 - 30 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H63-63 V3 30 - 35 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135m2 - 16.5 triệu/m2 - - 2.228 tỷ - -
#H55-55 V3 30 - 35 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.146 tỷ - -
#H2409-1922 V3 30 - 35 Đông - Nam Tây - Bắc 120m2 - 17.08 triệu/m2 - - 2.05 tỷ - -
#H2163-1873 V3 30 - 35 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.67 triệu/m2 - - 2.05 tỷ - -
#H1550-1326 V3 30 - 35 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.59 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H686-667 V3 30 - 35 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 19.5 triệu/m2 - - 2.301 tỷ - -
#H1370-1176 V3 35 - 40 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.07 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1526-1303 V3 35 - 40 06 Tây - Bắc Đông - Nam 120m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.1 tỷ - -
#H470-469 V3 35 - 40 01 Tây - Bắc Đông - Nam 66.67m2 - 22.5 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - -
#H1357-1166 V3 35 - 40 10 Tây - Bắc Đông - Nam 56m2 - 21.43 triệu/m2 - - 1.2 tỷ - -
#H1354-1163 V3 35 - 40 17 Đông - Nam Tây - Bắc 59m2 - 19.83 triệu/m2 - - 1.17 tỷ - -
#H1436-1232 V3 35 - 40 18 Tây - Bắc Đông - Nam 70m2 - 21.43 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - -
#H1745-1512 V3 35 - 40 Đông Tây 56m2 - 23.21 triệu/m2 - - 1.3 tỷ - -
#H3261-13 V3 6 - 10 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 21.55 triệu/m2 - - 2.5 tỷ - -
#H182-182 V3 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H56-56 V3 6 - 10 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 17.8 triệu/m2 - - 2.1 tỷ - -
K1 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1775-1542 K1 6 - 10 10 Tây - Nam Đông - Bắc 68m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần12 triệu
Văn Phú Victoria V1 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1326-1136 V1 15 - 20 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 7 triệu/tháng6 tháng/lần7 triệu
#H1359-1168 V1 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 7 triệu/tháng3 tháng/lần7 triệu
Văn Phú Victoria V2 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H3180-2250 V2 30 - 35 05 Đông - Nam Tây - Bắc 121m2 8 triệu/tháng3 tháng/lần8 triệu
#H517-516 V2 6 - 10 07 Đông - Nam Tây - Bắc 120m2 7 triệu/tháng6 tháng/lần7 triệu
Văn Phú Victoria V3 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1331-1141 V3 35 - 40 Tây - Bắc Đông - Nam 69m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần6 triệu