Bảng giá nhà ở chung cư khu đô thị Văn Phú - Cập nhập liên tục

BẢNG GIÁ CHUNG CƯ VĂN PHÚ
(HOTLINE 0906.205.887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H675) để xem thông tin chi tiết)

(1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H4026-2791 15 - 20 08 Đông - Nam Tây - Bắc 69.3m2 - 32.47 triệu/m2 - - 2.25 tỷ - -
A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3906-2671 A 15 - 20 Đông - Bắc Tây - Nam 114m2 - 42.65 triệu/m2 - - 4.862 tỷ - -
K2 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3566-2399 K2 15 - 20 Tây - Nam Đông - Bắc 68m2 - 36.76 triệu/m2 - - 2.5 tỷ - -
K3 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3565-2398 K3 10 - 15 05 Đông - Nam Tây - Bắc 83m2 - 39.16 triệu/m2 - - 3.25 tỷ - -
Văn Phú Victoria V1 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1549-1325 V1 20 - 25 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
Văn Phú Victoria V2 (3)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H4217-2982 V2 10 - 15 05 Đông - Nam Tây - Bắc 118.2m2 - 34 triệu/m2 - - 4.019 tỷ - -
#H3948-2713 V2 20 - 25 09 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 28.35 triệu/m2 - - 2.75 tỷ - -
#H3366-2291 V2 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 91.6m2 - 26.2 triệu/m2 - - 2.4 tỷ - -
Văn Phú Victoria V3 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3947-2712 V3 30 - 35 05 Đông - Nam Tây - Bắc 121m2 - 27.27 triệu/m2 - - 3.3 tỷ - -
K1 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1775-1542 K1 6 - 10 10 Tây - Nam Đông - Bắc 68m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần12 triệu
Văn Phú Victoria V1 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1326-1136 V1 15 - 20 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 7 triệu/tháng6 tháng/lần7 triệu
#H1359-1168 V1 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 7 triệu/tháng3 tháng/lần7 triệu
Văn Phú Victoria V2 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H3180-2250 V2 30 - 35 05 Đông - Nam Tây - Bắc 121m2 8 triệu/tháng3 tháng/lần8 triệu
#H517-516 V2 6 - 10 07 Đông - Nam Tây - Bắc 120m2 7 triệu/tháng6 tháng/lần7 triệu
Văn Phú Victoria V3 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1331-1141 V3 35 - 40 Tây - Bắc Đông - Nam 69m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần6 triệu